Czas dostawy

Części dostępne z magazynu dostarczane są w dniu następnym w terminie 24 godzinnym przez firmy kurierskie bądź w sposób wskazany przez odbiorcę. Możliwy jest odbiór części w siedzibie firmy lub w oddziale firmy kurierskiej. Jeżeli firma kurierska dostarcza w soboty, to taka forma dostawy jest możliwa. Realizacja dostaw pod zamówienie klienta zgodna ze specyfikacją i warunkami dostawy. Zlecenia realizowane są przez firmy kurierskie. Opóźnienia w realizacji mogą wystąpić z przyczyn siły wyższej, niezależnych od dostawcy, na co dostawca nie ma wpływu.

Na przesyłce zawierającej zamawiane części pod listem przewozowym znajduje się dokument zakupu – faktura. Przesyłki są ubezpieczane na wypadki losowe. W przypadku uszkodzeń, zaginięć przesyłek obowiązuje procedura ubezpieczyciela.

Ważnym jest aby sprawdzić przy kurierze stan i zawartość przesyłki. Wyjątek – w przypadku pobrania nie ma możliwości otwarcia przesyłki przed dokonaniem płatności.W przypadku uszkodzeń lub braku zawartości przesyłki natychmiast sporządzić protokół uszkodzenia lub braku towaru – kurierzy dysponują taki formularzami. Należy opisać rzetelnie stan faktyczny co pozwoli odzyskać środki za uszkodzenia powstałe podczas transportu. Brak protokołu uszkodzenia uniemożliwia zgłoszenia reklamacji firmom kurierskim.

BARDZO WAŻNE jest aby przy kurierze sprawdzić stan i zawartość przesyłki, a w razie uszkodzenia lub braku części towaru NATYCHMIAST spisać z kurierem protokół strat lub zniszczenia [należy zwrócić uwagę na rzetelne opisanie stanu przesyłki, jej zawartości oraz RODZAJU OPAKOWANIA zgodnie ze stanem faktycznym]. Tylko taki protokół pozwoli odzyskać nam pieniądze za uszkodzenia lub braki w przesyłce powstałe w trakcie transportu. Bez tego protokołu firmy kurierskie nie przetwarzają procesu zgłaszania reklamacji transportu przesyłki. Przy płatności za pobraniem nie ma możliwości otwarcia przesyłki przed dokonaniem zapłaty.